Kulturni centar Beograd 59. Oktobarski salon Otvaranje #2 - Katarina Petrović, Olivija Plender, Goran Dimić, Mila Panić, DK - Mila Panić, Samo među nama, 2022-u trajanju, otvoreni forum, stendap komedija ArtHubKula četvrtak 27. oktobar 2022. © 2022 ph: vladimir opsenica